U nastavni proces u Unsko-sanskom kantonu (USK) trenutno je uključeno oko 120 djece migranata. Prvobitno ih je bilo oko 140, a broj se stalno mijenja.

Sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Albijana Trnavci kaže Feni da sa djecom migranata rade po tzv. HEART programu, oporavka i učenja putem umjetnosti.

– To je program koji smo uveli u naše škole zajedno sa organizacijom Save the Children. U uključivanje djece migranata u proces obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu veliku podršku su nam zasigurno pružile međunarodne organizacije, osigurali smo primjenu Konvencije o zaštiti prava djece – istaknula je.

Precizira da su angažirani nastavnici koji su prošli obuku, posebno rada na socijalizaciji, detraumatizaciji sa učenicima kao i timovi za prevođenje. Mnoga djeca školskog uzrasta, kaže ona, dosta dobro govore i naš jezik. Djeca koja su dostigla određeni nivo znanja mogu se uključiti u redovan nastavni proces, unutar škole koju pohađaju na području Bihaća.

– HEART metoda učenja pomaže u iscjeljenju djeci koja su prošla bolne situacije. HEART program pokazao se dobar za djecu migranata prvenstveno zato što im pomaže da se oslobode trauma, lakše prilagode sredini u kojoj se nalaze, ali i dostignu određeni nivo obrazovanja. Djeca koja se zadrže u USK uključuju se potom u redovan nastavni proces – kazala je.

Trnavci kaže da su djeca migranata dobro prihvaćena među vršnjacima u novoj sredini, a Međunarodna organizacija za migracije za njih organizira prijevoz od škole do centara gdje žive, kao i dnevne obroke i ostalo.

Djeca migranata od kraja januara ove godine pohađaju nastavu u školama na području USK. Prije nego budu uključena u nastavni proces moraju proći ljekarski pregled i određene provjere.

Fena