Komunikacijski tim Grada Bihaća održao je konferenciju za medije na kojoj su javnosti predstavljene aktivnosti gradskih ustanova, organizacija i pripadnika MUP-a USK-a u svjetlu migrantske krize.

U Gradskoj upravi smatrali su da je nužno sumirati aktivnosti domaćih institucija koje se na neki način nalaze na prvom frontu i podnose najveći teret kada je u pitanju grad Bihać.

– Tu prije svega mislim na PU Bihać, Crveni križ i Centar za socijalnu skrb Bihać. Aktivnosti ovih ljudi dolaskom migrantske krize upeterostručili su se ili udesetorostručili. Također, moram naglasiti i važnost uloge zdravstvenih ustanova, prije svega Doma zdravlja Bihać, Županijske bolnice i Zavoda za javno zdravstvo USK-a – kazao je Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Bihaća i voditelj Komunikacijskoga tima.

Prema riječima Elvedina Omanovića, zamjenika zapovjednika PU Bihać, na području Grada Bihaća u tijeku 2018. godine ukupno je evidentirano 413 kaznenih djela, od čega su migranti počinili njih 75. Istodobno, u 2017. godini evidentirano je 405 kaznenih djela.

– Također, na području Grada Bihaća tijekom 2018. godine ukupno su evidentirana 492 narušavanja javnoga reda i mira, od čega su migranti sudjelovali u 34 događaja te počinili 43 prekršaja. Pripadnici PU Bihać imali su u 2018. godini 289 intervencija, legitimirali 10.241 migranta te smo deportirali 50 migranata koji su počinili kaznena djela – dodao je Omanović. Volonteri i članovi CK Bihać, zahvaljujući potpori IOM-a, donatora i Grada Bihaća, od početka migrantske krize podijelili su 1,356.000 obroka.

Prema riječima Senada Tutića, ravnatelja Centra za socijalnu skrb, dolaskom migranata na područje Grada Bihaća, ovaj Centar suočio se s povećanim obimom posla. – Naime, sukladno Zakonu, maloljetnicima bez pratnje centar za socijalnu skrb dužan je imenovati staratelja pod istim uvjetima kao i državljanima BiH. U proteklih godinu dana na JU Centar za socijalnu skrb Bihać imenovao je staratelje za 497 maloljetnika bez pratnje – dodao je Tutić.

(Večernji list)