U novoj epizodi Biscani.net Intervjua razgovarali smo sa historičarem Dinom Dupanovićem o Danu mladosti, radnim akcijama, studentskim protestima i drugim zanimljivim temama.Dan mladosti proslavljao se svakog 25. maja počevši od 1945. sve do 1988. godine te povezan je sa rođendanom prvog i doživotnog predsjednika SFRJ – Josipa Broza Tita.

Glavni simbol ovog praznika bila je Štafeta mladosti, koja je nošena oko mjesec ipo dana kroz čitavu teritoriju Jugoslavije i 25. maja predavana Titu na stadionu JNA. Priču o Danu mladosti ali i počecima te intenziviranju radnih akcija ali i studentskih protesta koji su imali širi odjek pogledajte u razgovoru!