Radi širenja prodajne mreže na prostoru USK-a Sarajevo osiguranje d.d. raspisuje

JAVNI KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

  1. Radno mjesto: Zastupnik u osiguranju za Neživotna osiguranja u Podružnici Bihać

Broj pozicija: ukupno 5, od čega Bihać 2 zastupnika te Cazin, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa po 1 zastupnik

Opis posla:

  • Izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica za životna i neživotan osiguranja
  • Samostalan i timski rad na prodaji polica fizičkim i pravnim licima
  • Evidentiranje i procjena rizika, spremnost na rad na terenu
  • Ostali srodni poslovi koje mu povjeri rukovodilac, Uprava ili drug organ Društva

Uslovi:

  • SSS/VŠS ili VSS
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u prodaji
  • Osnova poznavanja rada na računar
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Komunikativnosti i spremnost na timski rad

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Kratku biografiju, CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa  sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira na mail bihac@sarajevoosiguranje.ba s obaveznom naznakom Prijava na konkurs.

Nudimo Vam idealnu  priliku za Vašu  profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima !

Sarajevo, 18.03.2019.