Migrantsku kriza u BiH od početka prati niz kontroverzi

Migranti koji trenutno borave u prihvatnim centrima “Bira” u Bihaću i “Miral” u Velikoj Kladuši biće uskoro izmješteni na lokaciju koja se nalazi van urbanog područja i Vlada USK intenzivno radi na tome, potvrdio je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

“Moramo očuvati dostojanstvo migranata i ispoštovati sve konvencije, ali moramo također sačuvati i dostojanstvo naših građana i omogućiti njihov bezbjedan i nesmetan život”, rekao je Ružnić.

Prema posljednjim informacijama, u prihvatnim centrima za migrante u USK trenutno boravi 3.200 stranih državljana, dok je nepoznato koliko se njih nalazi u privatnom smještaju. U posljednjih mjesec dana, i pored policijske blokade, primjetan je dolazak većeg broja migranata na područje USK.

Migrantsku kriza u BiH od početka prati niz kontroverzi. Premda su iz Delegacije Evropske unije ranije izjavili da ne žele finansirati smještaj migranata u prostorije Agrokomerca u Velikoj Kladuši, koje su vlasništvo Federacije BiH, jer su te prostorije preblizu granice sa Hrvatskom, migranti su ubrzo nakon toga smješteni u prostorije preduzeća „Miral“ u Velikoj Kladuši, koje je u privatnom vlasništvu, i nalazi se neposredno uz Agrokomercove objekte.

„Dobio sam obavijest od Evropske komisije da oni neće da finansiraju objekte Agrokomerca, jer je preblizu granici EU. Po njima, to bi na određeni način privlačilo migrante da dolaze u takvu vrstu centra kako bi dalje išli prema EU“, izjavio je ranije ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Mustafa Ružnić, premijer USK kaže za novinsku agenciju Patria da su hale Agrokomerca u vlasništvu Federacije BiH, dok je hala Miral privatnog karaktera. Kada je u pitanju blizina državne granice, tu nema nikakve razlike.

„Prostor Agrokomerca je bio prijedlog Operativne grupe za upravljanje migracijama pri Ministarstvu sigurnosti BiH. Takav prijedlog su odbile lokalne vlasti, načelnik Velike Kladuše i Općinsko vijeće. Privatni prostor hala Miral, bila je prijedlog od strane privrednika iz Velike Kladuše da se u istu privremeno na 15 dana izmjeste migranti koji su bili na samom Graničnom prijelazu Maljevac i zbog kojih je trajala blokada tog GP od strane Hrvatske sedam dana. Po isteku roka od 15 dana, dogovorom između vlasnika hale Miral i Međunarodne organizacije za migracije ta je hala ostala kao privremeni prihvatni smještaj kako bi poslužio da migranti u njemu prezime zimu“, rekao je premijer Mustafa Ružnić agenciji Patria.

Dio migranata koji su došli na područje USK smješteni su i u privatni hotel “Sedra” u Cazinu, dvadesetak kilometara od granice sa Hrvatskom.

Fokus.ba