Poduzimanje svih raspoloživih mjera, shodno ustavnim nadležnostima, s ciljem spriječavanja odlaganja/skladištenja radioaktivnog i nuklearnog otpada u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom i aktivnosti usmjerene na kontrolisanje migrantske krize u BiH – teme su o kojima su, danas u Sarajevu, razgovarali Mustafa Ružnić, premijer USK i Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave sa Jasminom Emrićem, zastupnikom u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Zastupnik Emrić kontinurano se zalaže za reagovanje državnih vlasti u BiH vezi sa problemom planiranog uspostavljanja odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora na lokaciji Čerkezovac u općtini Dvor u Hrvatskoj, na samoj granici sa BiH.

Kako se najavljuje realizacija uspostavljanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u vojnom skladištu Čerkezovac zastupnik Emrić podsjeća da se izgradnji protive lokalne zajednice i u BiH i u Hrvatskoj, te će, sa ciljem da se pokrene međunarodna arbitraža, krajem marta u Sarajevu biti organizovana konferencija na kojoj će se govoriti o ovom problemu i pogubnosti takve odluke vlasti susjedne države za okoliš i zdravlje građana pograničnog područja.

Premijer USK, u ime Vlade Kantona, istaknuo je podršku ovoj aktivnosti zastupnika Emrića tim prije što je i programskim aktivnostima Vlade USK, za ovaj mandantni period, precizirano da će poduzimati sve, ustavom dozvoljene mjere, da se spriječi izgradnja nuklearnog odlagališta na granici sa BiH, konkretnije upravo ovim Kantonom.

Predstavnici izvršne vlasti USK u današnjem su razgovoru istakli nužnost jake koordinacije i zajedničkog djelovanja predstavnika vlasti svih nivoa u rješavanju problema, a jedan od najvećih problema trenutno jest migrantska kriza. Kako je zima na izmaku, a sa proljećem se očekuje novi migrantski val na tzv balkanskoj ruti, zastupnik Emrić iznijet će inicijativu premijera USK da se održi tematska sjednica Parlamenta BiH na kojoj bi se ukazalo na potrebu hitnog djelovanja i hitne pripreme realne strategije djelovanja u migrantskoj situaciji.