Higijensko-epidemiološka situacija se svakim danom usložnjava u prihvatnim kampovima na području Unsko-sanskog kantona gdje su smještene hiljade migranata koji svakodnevno dolaze u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Priliv migranata je povećan u posljednjih mjesec dana.

Premijer USK Mustafa Ružnić smatra da nemaju migrantsku krizu u BiH nego migrantsku situaciju, a krizu imaju u institucijama nadležnim za migrante.

“Od samog početka kako je migrantska situacija zadesila BiH, negdje početkom 2018. godine, USK je kanton kojem se lomi kičma ovom migrantskom situacijom. Međutim, zahvaljujući pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova, radnicima i volonterima Crvenog križa, zdravstvenim radnicima USK i građanima, mi čuvamo obraz cijele Bosne i Hercegovine i cijele Evrope kada je u pitanju migrantska situacija u BiH”, kazao je.

Podsjetio je da je pri preuzimanju dužnosti, kantonalna Vlada zacrtala cilj da će učiniti sve da se migrantskom situacijom upravlja.

“Za takvo upravljanje je neophodna koordinacija svih učesnika u ovome procesu, a naš zadatak također je da očuvamo dostojanstvo građana USK, a i dostojanstvo migranata na njihovom putu ka Evropi i da ispoštujemo sve aspekte humanosti”, pojasnio je.

Ružnić tvrdi da je ono što trenutno nedostaje strategije za upravljanje migracijama u BiH na državnom nivou.

“Da bi mi ostali učesnici znali gdje smo i koji su naši konkrenti zadaci i koja su naša mjesta”, kazao je.

Kritikovao je Vijeće ministara BiH što nije uspostavilo koordinaciju svih učesnika.

“Odredili smo smještajni kapacitet da USK može se nositi sa nekih 3.000 migranata, ali ništa se ne čini na tome da se provede zahtjev Brisela da BiH mora rasteretiti USK na način da se uspostavi nekoliko migrantksoh centara duž BiH. Svaku noć samo talgo vozom dođe nekih 150-200 migranata. Taj talgo voz kao najavljeni privredni bum USK, samo u prvih 9 mjeseci ove godine dovezao 18.000 migranata na područje kantona. Mi smo do sada registrirali novih 36.000 migranata koji su došli na područje kantona, danas ih tu boravi negdje oko 5.000”, kazao je Ružnić.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva USK, kazala je da se higijesnko-epidemiološka situacija svakog dana usložnjava, kako je povećan priliv migranata u zadnjih mjesec dana.

“Ovdje 300 do 400 migranata dolazi dnevno, najviše talgo vozom, negdje 250, te drugim prevozima i pješice. Ima veliki broj migranata koji se vraćaju iz Hrvatske, koji su već prešli pa ih policija vraća nazad. Najveća bojazan je u tri kampa – Bira, Miral i naravno Vučjak. Praktično, Vučjak je nastao kao produkt prevelikog priliva migranata. Na stotine migranata se nalazilo na ulicama Bihaća, Kladuše i ostalih gradova”, pojasnila je.

Kazala je da je teško pratiti epiodemiološku situaciju.

“Jer oni dolaze iscrpljeni, svaki drugi-treći je sa komplikacijama scabiesa. Od tih dugotrajnih pješačenja imaju povrede, najčešće donjih ekstremiteta”, istakla je.

(ba.n1info.com)