Na inicijativu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnana Alagića danas, 12.12.2019. godine održan je sastanak sa ministrom Pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Asimom Dizdarevićem, na temu usklađivanja podataka iz katastra i zemljišnih knjiga na području Unsko-sanskog kantona.

Tema sastanka, koji je bio pripremnog karaktera, bila je postojeće stanje u oblasti katastra i zemljišnih knjiga, odnosno činjenici da sve lokalne zajednice u Unsko-sanskom kantonu nemaju gruntovnice te na osnovu posjedovnog lista izdaju rješenja o građenju. Sa druge strane, najveći problemi su u onim lokalnim zajednicama u kojima nisu usklađeni katastar i gruntovnica na način da raspolažu sa jedinstvenim podacima.

Ministar Alagić je naglasio da je ovo veliki problem koji koči investicije na području Unsko-sanskog kantona, što za posljedicu ima da postojeća administracija bilo na lokalnom bilo na kantonalnom nivou zbog navedenog usporava privredni i svaki drugi razvoj.

Također je istaknuo, da je potrebno po ovom pitanju uspostaviti saradnju između zemljišno-knjižnih ureda pri sudovima i imovinsko-pravnih službi gradova i općina. Shodno navedenom, za naredni period planiran je sastanak na kojemu bi učestvovali i navedeni, odnosno oni koji neposredno rade na poslovima katastra i imovinsko – pravnih odnosa.