Dana 24.12.2019. godine ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Nijaz Kadirić, ministar Ministarstva privrede, u pratnji načelnika općine Bosanska Krupa Armina Halitovića, posjetili su kompaniju „Smrča“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona koji su posjetili ovu kompaniju u ime premijera Mustafe Ružnića, naglasili su da je jedan od razloga za posjetu ovoj kompaniji šteta koja je nastala zbog požara koji je u potpunosti uništio peletaru, a koji je bio posljedica prije nekoliko dana jakog nevremena koje je zadesilo Bosansku krajinu.

Ovo je također bila prilika da se predstavnici izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona upoznaju sa radom jedne od najuspješnijih bosanskohercegovačkih kompanija koja ima dugu tradiciju rada u drvnoj industriji i čiji proizvodi se osim na domaće, plasiraju i na tržišta van Bosne i Hercegovine.

Tokom obilaska, sa vlasnikom kompanije „Smrča“ d.o.o. Bosanska Krupa razgovaralo se o aktivnostima koje je neophodno poduzeti kako bi se sanirala nastala šteta, na način da se bar interventno zaštiti ostatak proizvodnog pogona od daljnjeg propadanja, a za ostale pogone kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje i time poboljšali uslovi rada, ne samo ove kompanije već, već privrede Unsko-sanskog kantona u cjelini.