Mjesec dana nakon konstituirajuće sjednice Vlade Unsko sanskog kantona premijer Nijaz Hušić sumirao je urađeno za ovaj period.nn- Rebalansom budžeta osigurali smo dodatnih pola miliona KM da 406 studenta, koji su ispunili uslove, dobiju stipendije u iznosu od 2.000 KM. Vlada Unsko-sanskog kantona odobrila je iznos od 4,2 miliona KM za projekte u općinama i gradovima sa prostora Unsko-sanskog kantona. Ova sredstva namijenjena su podršci lokalnim inicijativama i infrastrukturnim projektima, doprinoseći razvoju našeg kantona. Povećali smo iznos sredstava za realizaciju programa poticajnih mjera za jačanje konkurentnosti subjekata male privrede u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti; podršku novoosnovanim subjektima male privrede i podršku pokretanju vlastitog biznisa sa milion na 1,7 milion KM.nnOsigurali smo dodatnih 2 miliona KM za proizvođače koji su ostvarili novčane podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu, za svakog od njih linearno po 23,25 % od iznosa dobijenog iz budžeta 2023. godinu. Time smo iznos ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju povećali na 11,5 miliona KM.nnKako smo obećali našim partnerima u socijalnom dijalogu, predstavnicima sindikata u obrazovanju, unutrašnjim poslovima i upravi – iznašli smo rješenje za isplatu po 1000 KM jednokratne pomoći sukladno Uredbi Vlade F BiH. Radimo na pripremi Budžeta za 2024. godinu u kojem će nam prioritet biti da pratimo programe strateškog razvoja i reformi u svim resorima, izjavio je premijer USK te dodao da je rezultate bilo moguće postići, i u ovom kratkom periodu, zahvaljujući kvalitetnoj podršci stabilne većine u Skupštini USK.