U organizaciji Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja značke “Zlatni ljiljan” USK u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim i ove godine je upriličeno obilježavanje 28. godišnjice smrti narodnog heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata majora Adila Bešića.

Iako cijeneći epidemiološke mjere zbog pandemije COVID 19, organizatori nisu odustali od obilježavanje ni ove godine.

“BiH ima devet narodnih heroja, a dvojica su bili pripadnici 5. korpusa Armije R BiH; general Izet Nanić i major Adil Bešić. Danas smo započeli sa obilježavanjem 28. godišnjice od smrti majora Adila Bešića. U Čaršijskoj džamiji u Prijedoru i džamiji džemata Turija – Vrsta proučen je kelime-i tevhid i Jasin, a muftija bihaćki je kazivao hutbu. Posjetili smo oca i pomajku Adila Bešića u Prijedoru. Sutra, 28.11.2020. ćemo posjetiti kasarnu koja nosi ime po ovom velikom čovjeku, Adilu Bešiću, a potom će većina članova našeg udruženja posjetiti njegovo turbe u Turiji i mjesto njegove pogibije na Grabežu.”- izjavio je Arif Cinac, Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja značke “Zlatni ljiljan” USK.

Ovaj događaj posebnu pažnju zauzima i u kalendaru aktivnosti Muftijstva bihaćkog. U Čaršijskoj džamiji u Prijedoru, njegovom rodnom mjestu je proučen Jasin-i šerif, a u džamiji džemata Turija Vrsta u Bihaću je proučen kelime-i tevhid.

Ovim povodom je muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić kazivao hutbu i predvodio džuma namaz. On se osvrnuo na značaj vlastitog odricanja u postizanju značajnih rezultata. Prisjetio se i rahmetli majora Adila Bešića, kao i svih šehida i gazija naše domovine Bosne i Hercegovine.

“Takvi muslimani bili su naši preci koji nisu vidjeli Poslanika, ali su bili predani Bogu i bili su ponosni što pripadaju ovoj vjeri i ovom narodu. Mi imamo naše borce, imamo i naše komandante koji su živi svjedoci i učesnici odbrambenog rata. Generacije koje dolaze moramo odgajati da vole ovu zemlju, da je grade i čuvaju njene granice. Moramo ih odgajati da je ona naša jedina domovina te da su naša najplemenitija braća dala život za nju. Moramo ih podučiti da se uvijek treba oslanjati na Uzvišenog Gospodara.” – istakao je muftija Kudić

Adil Bešić, sin Adema i Adile, rođen je 5. aprila 1964. godine u Banjoj Luci. Nakon osam dana od njegovog rođenja njegova majka Adila je preselila sa ovog svijeta i Adil Bešić je odrastao kao jetim. Djed mu je bio Salih-ef. Bešić, poznati imam. Svoje djetinjstvo je proveo u rodnom Prijedoru. Završio je Vojnu akademiju kopnene vojske nakon čega je kao poručnik, a kasnije kapetan JNA službovao u Tolminu do povlačenja JNA iz Slovenije. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu priključuje se Teritorijalnoj odbrani RBiH u Bihaću gdje ga raspoređuju na mjesto komandanta Odreda TO “Vrsta”. Poginuo je pri izvođenju borbenog zadatka 28. novembra 1992, kao komandant bataljona 2. bihaćke / 502. slavne bbr. u rejonu Grabeža. Za hrabrost i izuzetne zasluge u organizaciji otpora posthumno je odlikovan ratnim priznanjem Zlatni ljiljan i Ordenom heroja oslobodilačkog rata u činu majora ARBiH. Odlikovala ga je skromnost, vedrina i karakter.