“Sve pohvale džematu Stijena-incijatoru aktivnosti obnove najstarije džamije u Krajini, koji su po dobivanju saglasnosti od nadležne Agencije za zaštitu nacionalnih spomenika, krenuli sa radovima u vlastitoj režiji.

U sklopu radova su mijenjali krov, munaru, skidali nabacu sa zidova da bi ostali izvorni kameni zidovi, postavljali stolariju u izvornom obliku, zatim unutrašnji radovi…

Historija džemata Džemat Stijena nalazi se istočno od Cazina, na regionalnom putu Cazin-Bosanska Krupa. Smješten je u podnožju brda Gomile, sa puno izvora, brežuljaka, pašnjaka, livada i obradivog zemljišta.

Džemat Stijena broji oko 800 domaćinstava i ima nekoliko većih zaseoka: Kafane –Stari grad, Nuhići, Mehulići, Halkići, Silići, Kolakovići, Malići, Jakupovići, Mehmedovići, Hamulići, Sadikovići, Draganovići.

Broj stanovnika Stijene se stalno povećava, tako da Stijena postaje urbana sredina u kojoj su i smješteni mjesni ured, ambulanta, pošta, osnovna škola i drugi društveni objekti.

U toku agresije (1992-1995) nije bilo iseljavanja, osim granatiranja od strane agresora i raznih oštećenja nastalih na taj način.

Džemat ima dvije džamije Džemat ima dvije džamije. Staru džamiju koja je smještena u zidinama starog stijenskog grada, o kojem nema puno historijske građe, ali se spominje da su stijenskim gradom od 1483. do 1553. godine upravljali babonički-blagajski knezovi.

Turci Osmanlije zauzeli su stijenski grad 1575. godine i pretpostavlja se da su odmah i napravili džamiju u gradu i ona je danas, kao i čitav kompleks starog grada, pod zaštitom države i proglašeni su kulturno historijskim spomenikom.

Ova stara džamija je najstarija u Krajini. Njene dimenzije su 11,4 x 9,8 m, napravljena od kamenih kvadri neravnih površina, omalterisana i obojena u bijelo.

Godine 1956. drveni krov je zamijenjen sa crijepom, a munara je drvena na betonskom postolju. Ova džamija nije mogla da zadovolji potrebe džamata Stijena, ni po prostoru ni po pristupu, pa su džematlije odlučile da sagrade novu džamiju, na novoj povoljnijoj lokaciji van starog grada.

U obnovu najstarije džamije, “BISERA” koji opet sjaji svom svojom ljepotom, do sada je utrošeno oko 200 000 KM, a zanimljiva je činjenica da iako se radi o spomeniku koji je pod zaštitom države i pored brojnih obećanja, za sada obnovu je sa 5000 KM podržao samo Rijaset IZ BiH..

Svečanost otvorenja obnovljene najstarije džamije u Krajini je u subotu, 30.07.2022 godine.

(cazin.net)