Došlo je do neobičnog događaja kada je ogromna količina blata naglo sletjela s planina zbog tuče.

Ljudi su čuli buku 3-4 minute prije, zbog čega su čekali, ali nisu bili svjesni količine koja dolazi.