Svima nam se desi ponekad da nam padne koncetracija kada obavljavmo svoj svakodnevni posao.

Međutim u ovoj video kompilaciji sadržane su baš velike pogreške u kojem je materijalna šteta bila dosta značajna.

Samo još jedno podsjećeanje kada radimo neštoo da trebamo dobro promisliti prije toga.