Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine dobila je saglasnost Vijeća ministara BiH za zapošljavanje 30 novih radnika. Na njihove plaće samo u 2019. godini bit će izdvojeno 586.000 KM.
U Službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavljena je Odluka o odobravanju novog zapošljavanja u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, a koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na sjednici održanoj krajem januara 2019. godine.

“Ovom odlukom odobrava se zapošljavanje 30 izvršilaca u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, a za potrebe novonabavljenih i preuzetih objekata i to: dva objekta u Mostaru, dva objekta u Istočnom Sarajevu te objekti u Sarajevu u ulici Đoke Mazalića br. 5, u ulici Titova 9 a i u ulici Dubrovačka broj 6”, piše u odluci.

Potrebna sredstva za novo zapošljavanje iz ove odluke za prvi kvartal 2019. godine će biti osigurana iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, a u skladu s Odlukom o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2019. godine.

Kako je navedeno, za prva tri mjeseca bit će osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 147.000 KM i to 123.000 KM za bruto plaće i naknade te 24.000 KM za naknade troškova zaposlenih.

“Sredstva za ostala tri kvartala (april – decembar) 2019. godine u ukupnom iznosu od 439.000 KM (bruto plaće i naknade-ekonomska kategorija 6111 u iznosu od 368.000 KM te naknade troškova zaposlenih-ekonomska kategorija 6112 u iznosu od 71.000 KM) bit će osigurana iz budžetskih sredstava institucija Bosne i Hercegovine”, piše u odluci.

(klix.ba)