Prijevod Kur’ana sa arapskog na bilo koji svjetski jezik zahtijeva velike kompetencije i spremnost prevoditelja da donese značenje Kur’ana za koje smatra da je najkvalitetnije, najbolje i najbliže značenju izvornog teksta.

To je svakako poseban motiv i inspiracija mnogim prevoditeljima, ali i izazov da prevedu značenje Kur’ana, a da pri tome kričari i publika budu zadovoljni. Prvi prijevod Kur’ana na južnoslavenske jezike sa francuskog jezika je prijevod Miće Ljubibratića 1895. godine, a do sada su Kur’an na bosanski jezik preveli reis Čaušević i hafiz Pandža, Besim Korkut, Enes Karić, Esad Duraković, Mustafa Mlivo i dr. Posljednji u nizu prijevoda kojeg su stručnjaci ocijenili visokom ocjenom je i prijevod Nurke Karamana, arabiste koji je cijeli svoj život proveo u prevođenju dijela sa arapskog na bosanski jezik, kao što je i autor vrlo kvalitetnog arapsko-bosanskog rječnika. U ovom svom prijevodu Nurko Karaman je pokušao dokučiti još neka od nebrojenih unutarnjih značenja što ih skriva kur’anski tekst u svojim samo naizgled jednostavnim formulacijama, uzimajući u obzir činjenicu da Kur’an ostaje neodgonetiv, a samim tim i neprevodiv sve do Kijametskog dana. Ova činjenica nije obeshrabrila autora, nego ga je dodatno motivisala da Kur’an neprestano iščitava, istražuje i pokušava otkriti što više njegovih značenjskih slojeva.

Predstavljanju ovog prijevoda će imati priliku prisustvovati i publika sa prostora Unsko-sanskog kantona i bihaćkog muftijstva. Promocija će biti organizovana u organizaciji Muftijstva bihaćkog i pod pokroviteljstvom muftije bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića. Ovaj događaj vrijedan svake pažnje će biti upriličen u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 18:30 minuta u velikoj Sali bihaćkog muftijstva. Promotori ovog vrijednog dijela su prof. Zijad Ljevaković, dr. Rifet Šahinović i prevodilac prof. Nurko Karaman. Promocija se organizuje uz podršku suorganizatora Islamskog pedagoškog fakulteta, medrese “Džemaludin-ef. Čaušević”, Mreže mladih i odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da posjete ovu promociju i iz prve ruke čuju izazove s kojima se susretao prevodilac Kur’ana Časnog na bosanski jezik, ali i vrijednost samog prijevoda kojeg će predstaviti naši vrhunski intelektualci.

(cazin.net)