Ova divna priča dogodila se djelatniku Velikog centra za rehabilitaciju kopitara Hillside Animal Sanctuary. Ova organizacija brine o pravima životinja i specijalizirana je na pomoć konjima i kravama koje su pretrpjele neodgovarajuću njegu na farmama.

Prije nekoliko sedmica, volonter iz ovog centra vozio se automobilom seoskim putem u blizini engleskog grada Norwicha. Odjednom je primijetio jelena kako leži pored puta. Izašao je iz automobila i požurio je da pomogne životinji, ali se ispostavilo da je jelen već mrtav. Navodno, nedavno ga je udario auto, a smrt je bila trenutna…

Pažljivijim pregledom ispostavilo se da je riječ o ženki jelena i da je bila u posljednjoj fazi trudnoće.

Pogledajte i podijelite video s prijateljima: