Nakon čak i samo letimičnog pogleda na ovu fotografiju sigurno će se svakom pušaču smučiti svaka pomisao da zapali još jednu cigaretu.

Svi znamo da je konzumiranje duhanskog dima štetno.

Međutim, koliko pušenje ima pogubnih posljedica na zdravlje naših pluća vidi se na ovoj poučnoj fotografiji sa jednog odjeljenja za anatomiju.

Dok su pluća nepušača ružičasta i jedra, pušačka su crna, isušena i potpuno odvratna za vidjeti.