KEČALOVIĆ DAMIR, sin Seada i Ljubice Drakulić, rođen 07.11.1977.godine u Bihaću, JMB 0711977110002, stalno nastanjen u Bihaću ul. Do br. 12.

Kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca po presudi Općinskog suda u Bihaću broj 17 0 K 054594 16 K 2 od 11.05.2016.g., pravosnažnoj 29.08.2016.g., zbog produženog krivičnog djela “Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju” iz čl. 247. st. 2. u vezi sa st. 1 tačka d) i čl. 55. KZ F BiH, a koja je potvrđena presudom Kantonalnog suda u Bihaću broj 17 0 K 054594 16 Kž od 29.08.2016.g.

Naredba Općinskog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 17 0 K 054594 16 Iks od 25.03.2019.g.

(MUP USK)