Za dnevni red glasalo 13 vijećnika, dok je 10 vijećnika bilo suzdržano. O terminu nove sjednice GV Bihać odlučiti će Kolegij GV Bihać u narednim danima.

Ovoj sjednici prethodilo je zakazivanje Kolegija Gradskog vijeća koje iziskuje određene novčane troškove, a javnosti je poznato u kakvoj se teškoj situaciji nalazi budžet Grada Bihaća, iako je sadašnji gradonačelnik u protekle nešto više od dvije godine značajno uspio da smanji deficit i ukupni dug Grada.

Ovu 35. sjednicu kao dio koalicije koja čini vlast u Gradu Bihaću, nije podržao Klub SDP-a, koji je prema riječima prisutnih prilikom izjašnjavanja o dnevnom redu ostao u prostoriji za pušenje. Da li se radi o slučajnosti, koja je posljedica odnosa prema Gradskom vijeću ili o političkom potezu pitali smo predsjednika Kluba vijećnika SDP u Gradskom vijeću Bihać, Adnana Habibiju koji je za naš portal kazao: “SDP je korektan i lojalan partner u Gradu Bihaću zadnje tri godine. I dalje namjeravamo da činimo vlast, ali očito da je došlo vrijeme kada moramo svi zajedno koji činimo vlast redefinisati koalicione odnose. Bilo kakve lične sujete, projekti ili neki drugi razlozi ne smiju biti ispred građana Grada Bihaća. Napominjem da je unutar koalicije bilo napuštanja i odlaska određenih vijećnika i da je to samo dodatno usložnilo situaciju. Klub SDP od 5 vijećnika je čvrst i stabilan i spremni smo da i dalje budemo nosioci pozitivnih promjena u Gradu.”

Da li je ovaj potez upozorenje ili svojevrsni poziv za redefinisanje odnosa kako je kazao vijećnik Habibija uzrokovan što odnos snaga u Gradskom vijeću nije isti kao u momentu formiranja vlasti, pa samim tim i raspodjela pozicija ne bi trebala biti ista, ostaje nam da vidimo.

Podsjećamo naše čitatelje, da je u momentu formiranja koalicije ova većina imala 17 glasova podrške ( PoMAK 5, SDP 5, ASDA 5 i DF 2). Danas je situacija identična kada je riječ o tri partnera (PoMAK 5, SDP 5 i DF 2), međutim veći dio ovog mandata Klub A SDA kao plod unutarstranačkih sukoba podržava većinu sa 3 vijećnika, a u tim momentima rad vijeća je značajno ugrožen od blokade koju često spriječi vijećnik Čavkunović. Da li današnja sjednica, ipak neodržana, znači prekompoziciju kada je riječ o pozicijama, s obzirom da participacija sa 3 vijećnika u vlasti nije isto što i 5, ostaje nam da vidimo.