VIDEO: Polaganje svečane zakletve.

Svečana promocija magistranata i diplomanata Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću