U Centru za borbenu obuku Oružanih snaga BiH na Manjači organizovan je Dan za posjetioce na kojem su bili prisutni predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, komandi jedinica OS BiH, vojno-diplomatskih predstavnika u BiH i predstavnika civilnih organa vlasti u BiH.

Prisutni su bili i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti USK.