Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom se 11. juli 2024. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici.

z Federalnog ministarstva rada i socijalne politike istakli su da će u četvrtak, 11. jula u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici biti klanjana kolektivna dženaza za identifikovane žrtve koji će svoj vječni smiraj naći na memorijalnom mezarju u Potočarima.

Pozvali su medije i građane u Federaciji BiH da dostojanstveno isprate Dan žalosti.

Podsjetimo i to da Vijeće ministara BiH u dva kruga glasanja nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o proglašavanju 11. jula Danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

Na sve odluke je potreban konsenzus, odnosno po dva glasa iz reda konstitutivnih naroda.

Izvor: CH