Učenici osnovnih i srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu u ponedjeljak neće sjesti u školske klupe jer prosvjetni radnici stupaju u generalni štrajk. Odlučio je to Štrajkački odbor Sindikata prosvjetnih radnika tog kantona nakon dva neuspjela pregovora.

Mirovno vijeće je zasjedalo dva puta – 22. i 27. augusta, ali nisu rezultirali uspješnim mirenjem. Vlada je putem svog predstavnika poručila kako će isplatu razlike za platu koju duguju po Kolektivnom ugovoru za šesti mjesec 2019. godine i četiri mjeseca 2018. godine isplaćivati od januara 2020. godine i to u roku od godinu dana. Osnovica po Kolektivnom ugovoru bez umanjena bi išla za august, ali samo ako se stvore pretpostavke za isplatu julske plate.

Iz Vlade navode da minuli rad uposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama ne može biti jednak kao kod ostalih budžetskih korisnika nego bi se regulisao Kolektivnim ugovor.

“Knjigovođe i dalje moraju raditi u 10 škola da bi zaradili cijelu platu jer zahtjev da se prizna pola knjigovođe po školi nije moguće realizovati. Podržan je prijedlog da se izmjene Pedagoški standardi kada su u pitanju djeca s poteškoćama u razvoju i to da se umanji broj učenika za tri za svako dijete u odnosu na optimalan broj učenika u odjeljenju ali da se može realizovati tek iduće školske godine”, kazali su iz Sindikata osnovnog odgoja USK.

Vlada je podržala prijedlog da se uvede koordinator praktične nastave u srednjim školama kao i taj da se izjednači radno mjesto traktoriste i štalskog radnika u JU SPŠ Sanus Futurum u Sankom Mostu sa radnim mjestom domara u srednjim školama.

Kada su u pitanju putni troškovi i otpremnine, Vlada je spremna da isplati dva putna troška i otpremnine odmah, a ostali putni troškovi, naknade za teške bolesti, naknade za vanredene ispite, prekvalifikaciju i doškolovanje odraslih nisu definisani.

Vlada je, prema riječima sindikalaca, odbila donošenje Izmjene i dopuna Pedagoških standarda, stavljanje van snage Pravilnika o tehnološkom višku, donošenje pravilnika o napredovanju za uposlene u osnovnom obrazovanju i poštivanje Izmjena i dopuna Pravilnika o napredovanju za srednje obrazovanje te isplata razlike plate.

Usvojeno da se uposleni u Umjetničkoj školi, u pogledu plate, tretiraju kao i svi ostali uposleni u osnovnim školama USK.

“Na osnovu prethodno navedenog, predstavnici sindikata nisu imali drugu mogućnost nego da zaključe da nijedan od naših zahtjeva nije ispunjen niti realizovan do kraja te da proces mirenja nije uspio. Shodno tome, Štrajkački odbor nastavlja s pripremom štrajka te obavještava da će u skladu s Odlukom o generalnom štrajku, svi članovi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ponedjeljak, 2.9.2019. godine stupiti u generalni štrajk”, kazali su predsjednici ovih sindikata.

Nastava za učenike završnih razreda bit će organizovana po minimumu poslova.