Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sa 62 glasa, nijednim protiv i sa dva suzdržana, odobrio je na sjednici inicijativu zastupnika Hamdije Abdića i Albina Muslića da u narednom periodu bude održana tematska sjednica Doma o migrantskoj krizi, s fokusom na teret te krize koji trpi Unsko-sanski kanton.

Rok za održavanje ove sjednice nije preciziran, ali je predsjedavajući Elvir Karajbić kazao da će u roku od 14 dana zasjedati Kolegij Doma i utvrditi njen termin.

Abdić i Muslić su inicijativu podnijeli danas i zahtijevali da se istog dana o njoj izjasni Zastupnički dom, radi specifičnosti problema.