Prva hitna sjednica Predstavničkog doma PSBiH prekinuta je na samom početku zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje.

Sjednici na kojoj je bilo predviđeno razmatranje Informacije Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH, s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju u USK-u, nisu prisustvovali poslanici iz RS-a.

Radikalne mjere

Jasmin Emrić (A SDA) je izrazio razočarenje zbog prekida ove sjednice, te istakao da se teret migrantske krize mora ravnomjerno podijeliti u cijeloj BiH.

– Ne može to USK sam rješavati, naglasio je Emrić.

Predsjedavajuća ovog doma Borjana Krišto (HDZBiH) kazala je da migrantska kriza nije problem samo jednog kantona, te da joj je potrebno pristupiti na ustavan i sistemski način. Ipak, dodaje da, iako je sjednica bila zakazana, pred poslanicima nije bilo materijala ni od institucija niti od poslanika koji su tražili hitnu sjednicu, osim prijedloga zaključaka Gradskog vijeća Bihaća.

– S obzirom na to da je migrantska kriza ozbiljan problem, očekivali smo da se vodi rasprava i da proisteknu zaključci koji bi doprinijeli tome da se uozbilje sve institucije, odnosno svi nivoi vlasti u BiH. Smatramo da teret migrantske krize treba rasporediti na općine, kantone, entitete i državu, kazao je šef Kluba SDA Adil Osmanović.

Predstavnici vlasti iz USK-a smatraju da bi državne institucije drugačije postupale da je ovaj problem u nekom drugom bh. gradu. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća u kojem je nekoliko hiljada migranata smješteno u dva prihvatna centra, najavio je zatvaranje tih centara i poduzimanje radikalnijih mjera.

Jedinstvenog stava o slanju Oružanih snaga na istočnu granicu nema, bar što se tiče Vijeća ministara. Naime, informacija ministra sigurnosti BiH koja je trebala biti usvojena na sjednici Vijeća nije dobila saglasnost ministrice odbrane.

– Nisam ja saglasna. Nema prijedloga Vijeća ministara, jer on nije napravljen kako treba. O tome se radi. Ministar sigurnosti treba znati šta je njegova obaveza i treba znati na koji način treba predlagati određene zaključke Vijeću ministara, kako bi oni bili dostavljeni Predsjedništvu, kazala je Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH.

Pendeš nije željela otkriti šta stoji u informaciji. Tvrdi da je riječ o klasičnom spinovanju, jer se ne radi o slanju OSBiH, nego angažiranju dijela inžinjerijske jedinice.

Politički poligon

– Nadam se da će početi raditi svoj dio posla. Neka kontroliraju ulazak migranata preko granice BiH, onako kako to naši zakoni traže. Neka donose odluke, oni su Vijeće ministara, oni su vlast ove države. Ja ću se vratiti sutra u Bihać i šta ću reći građanima? Ovo nije politički poligon, ovo su životne potrebe i teme svih građana BiH, ističe Emrić.

Bivši ministar odbrane Zekerijah Osmić kaže da nema problema ako postoji jedinstven stav Predsjedništva BiH.

– U moje vrijeme smo 2014. godine angažovali veći broj pripadnika Oružanih snaga u spašavanju stanovništva od poplava i ne vidim razlog zašto u nekoj drugoj situaciji, ali naravno uz obaveznu odluku Predsjedništva, ne bismo angažovali OSBiH, kaže Osmić.

(oslobodjenje)