Ljudski mozak je čak i znanstvenicima još uvijek veliki misterij. Stotinama godina ga proučavaju, no i dalje postoji jako puno toga što o njemu ne znamo. Zbog toga stručnjaci često izvode eksperimente da vide kako ljudski mozak reagira u situacijama koje nisu uobičajene.

Jedan primjer je pokus u kojem je nekoliko ljudi provelo 5 dana u potpunoj izolaciji, bez interneta i kontakta s vanjskim svijetom.Pokus je organizirala i snimala britanska TV emisija koja je za sudjelovanje našla 5 volontera. Svatko od njih mogao je ponijeti sa sobom samo 3 neelektronička predmeta.Rezultat? Samo 3 od 5 kandidata uspjelo je izdržati punih 5 dana u izoliranoj prostoriji. Primjerice, 28-godišnja kandidatkinja Charmayne htjela je sebi i drugima dokazati da joj nije puno potrebno za normalan život, no već nakon nekoliko sati počela je plakati. Odustala je nakon 4 sata.
Charmayne:Kandidat George izdržao je točno 24 sata u izolaciji. Nakon nekog vremena počela ga je mučiti tjeskoba, a smetalo mu je to što nije znao koliko je točno sati.George:Samo Llyod, Lucy i Sarah uspjeli su izdržati boravak u zatvorenoj prostoriji punih 5 dana. I njima je bilo jako dosadno, Sarah je čak pri kraju počela halucinirati i pričati sama sa sobom.

Lucy:Lloyd:Lloyd je počeo pričati s kamerama kako bi dobio osjećaj da nije sam u prostoriji. Lucy je najbolje podnijela ovaj eksperiment. Ona se bavila crtanjem i pisanjem kako bi ubila vrijeme.

Sarah:(lajk.hr)