Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona potpisao je Ugovore sa ovdašnjim domovima zdravlja i bolnicama, te sa kliničkim centrima van Kantona, u koje se naši pacijenti šalju na dalje liječenje.

Procedura zaključivanja ugovora, kako smo već informisali javnost, ove godine je kasnila, zbog odugovlačnje u donošenju Financijskog plana Zavoda, koji je usvojen tek u martu. Ipak, neusvajanje plana Zavoda na vrijeme, manja je briga, u odnosu na one koje bi se mogle javiti u narednom periodu. Naime, sve je manje stanovnika u Kantonu, što utiče i na smanjenje broja osiguranika, a time i plan prihoda Zavoda
Nešto više od 107 miliona maraka iznosi ovogodišnji budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Najveći dio usmjerava se za rad javnih zdravstvenih ustanova kojima je Zavod glavni izvor finansiranja. Iako Financijski plan predviđa povećanje prihoda u odnosu na prošlogodišnje, stanje na terenu, u prvim mjesecima, ne ide u prilog tome.

Trenutne financijske prilike ne idu na ruku očekivanjima zdravstvenih radnika o novom povećanju boda jer trenutni priliv sredstava u budžet Zavoda ne daje prostora za izradu rebalansa koji je bio najavljivan u slučaju da dođe do porasta prihoda. To je jasno dato do znanja i tokom pregovora sa Sindikatima, kazao nam je između ostalog u razgovoru Sanel Bajramović, v. d. direktora ZZO USK.

Kako smo imali priliku čuti u razgovoru sa našim sagovornikom, na pitanje zašto prihodi Zavoda padaju, odgovor treba tražiti u činjenici da Kanton gubi stanovnike a time i Zavod osiguranike. Ljudi napuštaju radna mjesta i odlaze u inostranstvo a upravo su doprinosi koji se izdvajaju iz njihovih plata, glavni izvori iz kojeg se finansira Zavod. Donekle su očekivanja da će biti više sredstava, najavljenim blagim povećanjem primanja uposlenih u ovoj godini.

Proteklih godina značajna financijska injekcija bile su doznake iz inostranstva, na osnovu primanja Krajišnika koji rade u inostranstvu. No i u ovom slučaju priliv novca je umanjen jer su u cjelosti doznačena sredstava koja su se po ovom osnovu ranije dugovala USK i sada se redovno izmiruju. U postojećim prilikama postalo je itekako važno da svaka marka ostane zdravstvu u kantonu.

Za sada ugovaranje Zavoda i zdravstvenih ustanova tiče se usluga koje su na nivou iz ranijih godina. Podsjetimo i to da se ove godine, zbog odugovlačenja usvajanja Financijskog plana Zavoda kasnilo sa potpisivanjem Ugovora sa zdravstvenim ustanovama. Posao je konačno završen odnosno zaključeni su Ugovori sa domovima zdravlja, Kantonalnom i općom bolnicom, Kliničkim centrima Sarajevo, Tuzla, Mostar, BH Centar za srce te lječilištima Gata i Fojnica, piše RTV USK.