Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN

Dana 05.12.2022. godine od 08:30 do 13:00 sati trafopodručje Ostrožac 2 – Škola, od 08:30 do 16:00 sati trafopodručje Krivaja 4 – Poričići, od 12:00 do 16:00 sati trafopodručje Prošići, Dana 06.12.2022. godine od 08:30 do 16:00 sati trafopodručje Ćoralići 2 – Križ, Dana 07., 08. i 09.12.2022. godine od 08:30 do 16:00 sati trafopodručje Murići,

Dana 08.12.2022. godin od 08:30 do 16:00 sati trafopodručje Čajići, BUŽIM Dana 05. i 06.12.2022. godine od 09:00 do 16:00 sati trafopodručje Bag 1, VELIKA KLADUŠA Dana 05.12.2022. godine od 09:00 do 10:00 trafopodručja: Podzvizd 1,

KLJUČ

Dana 06.12.2022. godine od 09:00 do 16:00 trafopodručja: Taburci, Vrelo 1 i 2, Gornja Sanica, Zavolje i Lokveni Vrh,

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.