Gradska Galerija Bihać: Čekaonica

abc,ba
Čekaonica je izložba koja tematizira kolaps artikuliranog diskursa u medijima, koja kritički artikulira infiltraciju kapitala u umjetnost, tj. kulturu te koja "tranzicijsko" iskustvo "čekanja" (na prosperitet, razvoj itd.) artikulira kao odraz primjene kapitalizma i pratećih ideologija. Autori ove izložbe su Haris Rekanović, Jasminka ljubijankić i Šefik Tatlić.

Na sadržajnoj razini, jezgru ove izložbe čine artefakti koji su nastale kao rezultat intervencije Harisa Rekanovića u niz dnevnopolitičkih i “zabavnih” tiskovina koja je narativ posredovan mainstream medijima svela na niz neartikuliranih i besmislenih “uvida” ili “izjava.” Ova intervencija stoga neartikuliranost, besmislenost i radikalni manjak sadržajnog i društvenog značaja prikazuje kao “stvarni” sadržaj javnog mainstream diskursa. Na konceptualnoj razini, ovi aterfakti publici bivaju predstavljeni/ ponuđeni na uvid u okruženju koje simulira čekaonicu (u frizerskom salonu, ordinaciji itd.) što je gesta koja, “miksanjem” domena kulture i ekonomije, kulturu prikazuje kao domen prostiranja ekonomije, tj. ideologije te koja prostor nevezan za umjetnost ili kulturu mobilizira kao prostor kritički artikulirane umjetnosti.

Infiltrirajući umjetnost u domenu ekonomske djelatnosti i performativno ekstrahirajući “događanje” iz frivolne geste čekanja na neku uslugu, Čekaonica stoga normalnost dnevnih rituala i vječno čekanje na dolazak “prosperiteta, razvoja, uljuđenosti” dekodira i kao oblike društvene patologije i kao oblike primjene ideoloških matrica kapitalizma koje suspenziju življenja predstavljaju kao njegov vrhunac.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...