Na inicijativu Udruženja privrednika Sanskog Mosta je u ovom gradu održan radni sastanak koji je okupio predstavnike Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona, na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim Razimom Halkićem, Općine Sanski Most i sanskih privrednika a sastanak je tematski posvećen problematici pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Iako je izražen primjetan interes domaćih i stranih investitora, koji su zainteresirani za gradnju poslovnih, proizvodnih i drugih privrednih objekata u Sanskom Mostu je realizacija investiranja zakočena zbog nedostatka prostorno planskih dokumenata. Proces donošenja prostornih planova uvjetovan je Prostornim planom kantona, koji je trenutno u završnoj fazi izrade ali nažalost posljedice koje sada direktno osjećaju privrednici a time i cijela zajednica uzrokovane su dugogodišnjim kašnjenjem u strateškom planiranju prostora. Projekti građenja zaustavljeni su kada je Ministarstvo prostornog uređenja i građenja Federacije BiH uredbom zabranilo izdavanje dozvola za gradnju u općinama koje nemaju važeće prostorne planove.

Predstavnici Udruženja privrednika općine Sanski Most ukazali su na potrebu hitnog djelovanja da se stvore potrebne zakonske pretpostavke kako projekti u građevinskom sektoru ne bi bili dovedeni u pitanje do usvajanja Prostornog plana Unsko sanskog kantona za period od 20 godina, kao plan višeg reda sa kojim mora biti usklađena prostorna dokumentacija gradova i općina.