Premijer USK Mustafa Ružnić je na području općine Buzim posjetio šest lokacija na kojima se realiziraju projekti koje je Vlada USK finansijski podržala.

Na području općine Bužim, u toku tri godine, Vlada Kantona podržala je oko 60 projekata, ukupnim iznosom od 1,6 milion KM, a kroz programe Direkcije cesta USK za cestovno povezivanje ove općine sa drugim gradovima i općinama uloženo je više od tri miliona KM.