Tokom radne posjete općini Sanski Most premijer Mustafa Ružnić sa saradnicima održao je više sastanaka na kojima je razgovarano o podršci Kantonalne vlade u realizaciji nekoliko bitnih projekata na području ove općine.

Tom prilikom posjetio je mjesne zajednice Donji Kamengrad i Husimovci gdje je sa mještanima razgovarao o izgradnji vodovoda, odnosno spajanje domaćinstava na gradski vodovod.

Premijer se sastao i sa predstavnicima Sportsko-ribolovnog društva „Devet rijeka“, koji su vršili poribljavanje pritoka Sane, a obišao je i poslovne prostorije RTV Sana.

(rtvusk.ba)