Foto: Zlatan Bašagić

Piše: Biscani.net

Mještani MZ Harmani, koji koriste parking P1 u ulici 5. Korpusa, s oduševljenjem su prihvatili inicijativu gradskih vijećnika da se konačno riješi problem uređenja i asfaltiranja ovog parking prostora. Nakon godina šutnje, gradski vijećnici su napokon progovorili o ovom dugogodišnjem problemu, koji je ostao neriješen još od rata.

Stanari četiri zgrade koje okružuju i koriste parking P1 ističu da makadam površina stvara značajne probleme, naročito tokom ljetnog perioda kada se diže prašina. Iako JKP Komrad redovno održava parking i naplaćuje godišnje vinjete, parking nije uređen, asfaltiran ni ocrtan, što dovodi do haotičnog parkiranja.

Građani Harmana pozivaju sve zaintereseirane vijećnike da posjete ovu mjesnu zajednicu kako bi se uvjerili u stanje na terenu i zajednički pokrenuli rješavanje ovog problema koji traje više od dvije decenije. Stanari smatraju da je sramota da ovako velika površina u centru grada nije asfaltirana, dok iz makadama izbija korov.

Gradske vlasti kritizirane su zbog sporog rješavanja problema koji značajno utiče na kvalitetu života građana. Stanari apeliraju na brzu realizaciju druge faze projekta i asfaltiranje parkinga, kako bi se konačno riješili problemi prašine i neurednog parkiranja.

Očekuje se da će i šef izvršne gradske vlasti, gradonačelnik Elvedin Sedić, obratiti pažnju na ovaj problem i poduzeti konkretne korake kako bi se ubrzala realizacija projekta. Građani Harmana nadaju se da će gradonačelnik prepoznati važnost ovog pitanja i podržati inicijativu za rješavanje dugogodišnjeg problema koji značajno utiče na kvalitetu života u ovoj mjesnoj zajednici.

Očekuje se da će Gradsko vijeće, nadležne službe i gradonačelnik ozbiljno shvatiti ovaj apel i poduzeti konkretne korake ka konačnom uređenju parkinga P1, čime bi se značajno poboljšali uvjeti života građana Harmana.

POVEZANE VIJESTI: