Za danas sa početkom u 11 sati je zkazana 1. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu će se naći Informacija Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona godinu dana čekaju da država preuzme kontrolu nad migrantskom krizom i počne raditi svoj dio posla. U protekloj godini dana, Grad Bihać na čelu sa gradonačelnikom Fazlićem je najveći dio svoje energije, vremena i posla utrošio na posao koji ustvari i nije u nadležnosti lokalne zajednice, ali zbog ignorisanja problema od strane prije svega ministra sigurnosti Mektića, Grad Bihać je bio primoran da ponese ogroman teret migrantske krize.

Ono što je danas veoma bitno je sve glasnija priča o izmještanju migrantskog prihvatskog (privremenog) centra BIRA van naseljenog područja, međutim tu se javlja osnovna poteškoća, a to je novac. Novac kojeg Grad, a niti Vlada USK u ovom momentu nemaju.

Činjenica je da niti Vlada niti Grad ne prihvataju trenutne lokacije koje nisu adekvatne zbog činjenice da se nalaze u gusto naseljenim područjima. Međutim, niti jedna lokacija sa kojom raspolaže Grad Bihać nema adekvatnu komunalnu infrastrukturu, za koju je potrebno, ovisno od lokacije preko milion konvertibilnih maraka. Da li će se ta sredstva danas realizirati na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i na taj način direktno pomoći lokalna zajednica ostaje nam da vidimo, piše Usn.ba.

Ono što je bitno, a moglo se čuti na posljednoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, da IOM i EU su voljni na mjestima koja imaju komunalnu infrastrukturu formirati centar i finansirati njegovo funkcionisanje.

Podsjetimo, predstavnici Krajišnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su Šemsudin Dedić (SDA) i Jasmin Emrić (ASDA) od kojih Krajišnici danas sa punim pravom očekuju doprinos.