Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sazvao je danas 28. sjednicu Vlade Kantona, na kojoj su razmatrani zaključci Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora na migranstkom krizom na području USK i zaključci sa vanredne sjednice Gradskog vijeća Bihać dostavljeni Vladi USK na postupanje. Sjednica je održana u proširenom sastavu uz učešće predstavnika: Zavoda za javno zdravstvo USK, Crvenog križa USK, Kantonalne inspekcijske uprave i policijskog komesara USK.

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je zaključak da, zbog složene sigurnosne situacije i ugrožene sigurnosti građana i njihove imovine, zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata na područje USK, zahtijeva od Ministarstva sigurnosti BiH i IOM da se hoc formirani privremeni migrantski centri „Bira“ i „Miral“, unutar naseljenih područja Bihaća i Velike Kladuše, rasformiraju i izmjeste van naseljenih područja, a sve u cilju kontrolisanja sigurnosne i zdravstveno- epidemiološke situacije.

Vlada Unsko-sanskog kantona zahtijeva od Ministarstva sigurnosti BiH da, u okvirima svojih nadležnosti, preuzmu upravljanje kako migracijama tako i privremenim prihvatnim centrima za ranjive kategorije migranata, djecu bez pratnje i porodice sa djecom, „ Borići“„ u Bihaću i „ Sedra“ u Cazinu , kako bi se u istima mogao utvrditi kućni red i kontrolisati kapacitet prihvata korisnika smještaja kao i zdravstveno- epidemiološka situacija Od Službe za poslove sa strancima, koja je nosilac u rješavanju problematike migracija, se zahtijeva da budu prisutni i na poziv MUP-a USK, preuzmu ilegalne migrante zatečene na području USK, a za koje ne postoji smještaj u trenutno utvrđenim kapacitetima.

Vlada USK ne može preuzeti odgovornost za sigurnost kretanja ilegalnih migranata na prostoru Unsko – sanskog kantona migranata koji, u minama kontaminiranim područjima, pokušavaju preći granični pojas, jer je prema procjenama na području USK 164.996.823 m2 prostora za koji se sumnja da je kontaminiran minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima te poziva Graničnu policiju BiH da vrši dodatni nadzor u graničnom pojasu.

Ukoliko u roku od 30 dana ovi zaključci, koje će Vlada USK dostaviti nadležnim institucijama, ne budu ispoštovani, Vlada Kantona će biti prinuđena pokrenuti zakonom propisane mjere da se privremeni prihvatni centri u naseljenim područjima rasformiraju i zabrani dalji prihvat ilegalnih migranata u cilju zaštite građana USK.