Veće količine biološkog otpada, ostaci drveća, grana, lišća, trave i slično kao i otpaci građevinskog materijala, šuta, šljaka i drugi građevinski otpad spada u kategoriju krupnog otpada, te isti nije dozvoljeno odlagati u otvorene kontejnere i kante pored domaćinstava.

U tim slučajevima, potrebno je u dogovoru sa davaocem usluge rezervirati vanredni transport i odlaganje navedenog otpada – po važećem cjenovniku.

Naglašavamo da otpad koji nije u kategoriji kućnog otpada – neće biti odvezen.