Početak sjednice zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona planiran je za 10,00 sati, a na dnevnom redu nalazi se 13 radnih materijala o kojima će se odrediti skupštinski zastupnici…

U Bihaću se danas održava sjednica Skupštine Kantona. Na dnevnom redu su konsolidovani godišnji obračun Budžeta, izvještaj o izvršenju Budžeta i izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prošlu godinu.

Zastupnici će se očitovati i o izvještaju o radu Kantonalne vlade za 2023. godinu te planovima rada i poslovanja ŠPD „Unsko – sanske šume“, Kantonalne uprave za šumarstvo i Poljoprivrednog zavoda.

Izvor: rtvusk.ba