Obavještavamo poljoprivredne proizvođače grada Bihaća koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, vlasnike poljoprivrednih obrta i poljoprivrednih zadruga, da je dana 08.03.2016. godine Grad Bihać potpisao Sporazum o saradnji sa DOO „Čavkunović BP“ Bihać kojim se definiše da:

1. Vlasnici poljoprivrednih obrta i zadruga moći će na pumpi DOO Čavkunović – lokalitet Kamenica kupiti do 1000 litara dizela i 150 kilograma masti i ulja za poljoprivrednu mehanizaciju po cijenama nižim za 0,10 KM po litri i kilogramu u odnosu na aktualne tržišne cijene;

2. Svi poljoprivredni proizvođači (voćari, povrtlari, ratari, gljivari, pčelari) upisani u Registar moći će na istoj pumpi kupiti do 500 litara dizela i 75 kilograma masti i ulja za poljoprivrednu mehanizaciju po cijenama nižim nižim za 0,10 KM po litri i kilogramu u odnosu na aktualne tržišne cijene.

Kupovina goriva, ulja i maziva po povlaštenim cijenama početi će se realizirati od 14.03.2016. godine.