O nastavku školovanja na Policijskoj akademiji u Sarajevu 52 kadeta sa područja Unsko-sanskog kantona, potpisala su danas ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantonba (MUP USK).

Ovo je druga generacija polaznika, koji su aplicirali na mjesta policajca i mlađeg inspektora. O važnosti nastavka i trajanju školovanja, te izazovima koji će se naći pred njima, upoznao ih je Senad Kljajić, minisrar policije USK-a.

Na osnovu posljednje analize koju je radio MUP USK-a o starosnoj dobi policijskih službenika, došlo se do podatka da je prosječna starost policijskih službenika 41 godina. Razlog tome je činjenica da od 1999. godine nije bilo školovanja novih kadrova. Ove godine, pored redovnog penzionisanja policijskih službenika, bilo je zahtjeva i za dodatna penzionisanja, upisivanjem posebnog ratnog staža, radi primjene najavljenog Zakona o penzisko i invalidnom osiguranju, kazao je Mujo Koričić, policijski komesar

U odnosnu na dosadašnje školovanje mladih kadeta, kod ove generacija došlo je do određenih korekcija u trajanju školovanja i načinu obuke. Za policajca, dužina trajanja školovanja sa 12 mjeseci skraćena je na osam, a kod mlađih inspektora školovanje traje šest mjeseci. Potpisivanje ugovora je deveta stepenica kroz koju ovi kadeti prolaze.

U drugoj generaciji kadeta je nešto više djevojaka od prijašnje. Od 52 današnja potpisnika ugovora osam je djevojaka. Ugovori su potpisani od strane kadeta i MUP-a, a nastava počinje već u ponedjeljak 21.decembra. Troškove školovanja snosit će MUP, a nakon školovanja kadeti se vraćaju na prostore USK-a, gdje će i vršiti praktični dio nastave.

/rtvusk