Donedavno, njihova primanja su bila ograničena na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od samo stotinu maraka. Novac su čekale i po tri godine, a da bi im uopće bio isplaćen, morale su imati otvoren račun u banci. Gotovo kompletan iznos odlazio je na – papirologiju.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona, donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava grantova za: civilne žrtve rata iz Budžeta za 2024. godinu; za smještaj u ustanove socijalne zaštite; isplate naknada za hraniteljstvo; za naknade stalne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe; za isplatu naknada za čekanje na zaposlenje te naknada za pomoć i njegu druge osobe .

Usvojen je i program za isplatu sredstava za novčane naknade porodiljama koje su u radnom odnosu i porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Novčane naknade porodiljama na području USK, su u ovoj godini, povećane na iznos od 500 KM te je Vlada USK, u Budžetu za 2024. godinu za ovaj program pomoći planirala iznos od 8,4 miliona KM.

Ministrica zdravstva, rada i socijalne politike USK-a Zemina Kadirić (SDA) pojašnjava – kako se radi o dodatnom pravu, Vlada USK-a će posebnom odlukom utvrditi navedeni iznos, a onda će on putem Centra za socijalni rad biti proslijeđen.

Uprkos naporima, za postizanje standarda kakve imaju pojedini kantoni, potrebno je još mnogo rada. Ipak, cilj je jasan – vođenje pronatalitetne politike sa sistemom mjera u kakvom bi se mladi parovi prije i lakše odlučivali na proširenje porodice.

(dijasporainfo.net)