DOM ZDRAVLJA BIHAĆ: Evropski dani u borbi protiv raka grlića maternice

krajina.ba
Po statističkim podacima rak grlića materice još uvijek je vodeći u odnosu na druge karcinome genitalnog trakta. Smisao prevencije karcinoma grliića maternice je u ranom skriningu jednostavnom metodom PAPA testom i tipizacijom HPV visoko rizičnim 16/18/31/45 koji se prenosi spolnim putem.

American Cancer Society (ACS) godine 2003 za skrining karcinoma grlića maternice preporučuje uzimanje kao skrining metode test Papanicolauu i ginekološki pregled spekulima koji počinje nakon III godine seksualne aktivnosti i za sve starije od 21. godine jednom godišnje.

Proporcionalno ova metoda ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice pokazala se kao jednom od najboljih metoda uz senzualnost od 60%-80% i specifičnost od 92%-99%.

American Colege of Obstetricus and Gynecologists (ACOG) zbog senzitivnosti Papanicolauu testa od 60%-80% preporučuje taj test svake godine.

Advisory Committee on Cancer Prevention EU preporučuje početak skrininga između 20. i 30. godine života.

Po preporukama Fedralnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju se češći skrinizi žena sa povećanim rizikom, lošeg ekonomskog statusa kao i kod pušača. Seksualne aktivnosti prije 18. godine života sa više partnera (koje u anamnezi imaju pozitivnu klamidiju (chlamydia trachomatis ) HPV hr, gonoreja, sifilis te žene koje su imale već prekancerozne promjene na grliću materice u vidu CIN 1, CIN 2 , CIN 3.

U ovoj prevenciji često zakazuje primarna zdravstvena zaštita tj. nedovoljno planirana akcija skrininga, pozivanje žena na pregled, te ponovno pozivanje žena koje se nisu odazvale kao i vođenje statističkih podataka.

U ovim programima moraju biti povezani liječnici porodične prakse; školske medicine koji mogu uticati na svijest žena motivirajući ih na pregled i registracijom pregleda pridonijeti ranom skriningu.

Uticaji pušenja cigareta i narkotika na nastanak karcinoma grlica maternice objašnjava se mutagenim djelovanjem nikotina i kotinina koji su pronađeni u cervikalnoj sluzi žena koje puše cigarete a nađen je i smanjen broj Langerhansovih stanica, što se odražava na lokalni imunitet čime direktno padom imuniteta takve žene podliježu prelasku HPV niskog rizika u HPV visokog rizika, jer je HPV virus normalni stanovnik organizma svake žene i svakog muškarca i prilikom pada imuniteta se odmah aktivira.

U Domu zdravlja Bihać za Evropsku sedmicu borbe protiv raka grlića materice odlučeno je da sve uposlenice ove ustanove prođu kroz skrining test. Također se DZ Bihać solidariše sa naporima udruženja Renesansa u promociji Evropskih dana borbe protiv karcinoma grlića maternice.

***

Ovim putem javno pozivamo sve žene u općini Bihać da se odazovu ovom pozivu i urade skrining u Dispanzeru za žene u Domu zdravlja Bihać te tako podrže ovu akciju.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...