Uprava policije MUP USK-a, provodeći operativnu akciju „ Migrant“ i analizom kretanja i boravka migranata na području Unsko-sanskog kantona, evidentirala je više slučajeva nezakonitog smještaja migranata u privatim stambenim objektima, što predstavlja potencionalni rizik za pojavu narušavanja javnog reda i mira a što usložnjavnja sigurnosnu situaciju na području USK-a.

Operativni štab operativne akcije „ Migrant“, Uprave policije MUP USK-a , putem službene web stranice MUP USK-a uputio je i apel građanima, da svoja saznanja o objektima kao i licima koja nezakonito pružaju usluge iznajmljivanja stambenih objekata, dostave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ili najbližoj policijskoj stanici.

Na osnovu do sad prikupljenih saznanja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, pokrenula je aktivnosti na kontroli ovih objakata na području grada Bihaća u suradnji sa Policijskom stanicom Bihać.

Dana 28. i 29.08.2018.godine, izvršen je obilazak i kontrola devetnaest privatnih stambenih objekata od kojih su u osamnaest zatečeni migranti, gdje su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove poduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti.