Učenice IIIa razreda Gimnazije u Bihać Ines Kosatica i Sebina Imširović posjetile su danas premijera Unsko-sanskog kantona Nijaza Hušića i, u okviru njihovog istraživanja u Civitas projektu “Ja, građanin”, razgovarale o modalitetima intenzivnijeg uključivanja mladih u odlučivanje i donošenje političkih odluka.

U razgovoru o potencijalima i ulozi mladih ljudi u budućem razvoju države premijer Hušić je kazao da mlade smatra snagom ovog društva koja može pokrenuti pozitivne promjene te je obaveza vlasti da stvara ambijent i mogućnosti da mladi ostvare svoj puni potencijal. Samim tim i uključenost mladih ljudi u odlučivanje je bitan element u procesu kreiranja strateških odluka.