Grad Bihać pristupio je sistemu izdavanja e-dozvola, a riječ je o projektu nastalom uz podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država i u realizaciji USAID-ovog projekta E-uprave. Ovaj inovativni sistem omogućit će brže i efikasnije izdavanje građevinskih dozvola, čime će biti smanjene administrativne prepreke i poboljšana transparentnost cijelog procesa.

USAID je potpisivanjem memoranduma ozvaničio početak novih partnerstava sa Gradom Bihaćem i Općinom Žepče kako bi mogli pilotirati sistem koji će poboljšati efikasnost izdavanja dozvola u oblasti građenja jer će se cijeli proces, od podnošenja prijave do odobravanja, realizirati online. Direktorica Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Courtney Chubb istakla je na predstavljanju projekta da će Grad Bihać i Općina Žepče biti novi korisnici ovog programa.

– USAID je kroz svoj program E-uprave radio već neko vrijeme na izdavanju e-dozvola u oblasti građenja. Smatramo da je to prekretica u oblasti građenja jer se radi o daleko efikasnijem sistemu gdje će se sve, od predaje zahtjeva pa do njegovog odobravanja, realizirati elektronskim putem. Ovaj sistem štedi vrijeme građana zahvaljujući sistemu e-dozvola i donosi benefite građanima i kompanijama. Vrijeme koje uštedimo sada možemo posvetiti novim projektima, a novi projekti znače ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta – pojasnila je Chubb.

Dodala je da za uspješan rad u sistemu izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja nužno treba imati ažurirane i moderne zakone, te pohvalila Zeničko-dobojski i Unskosanski kanton koji su već usvojili zakonske okvire neophodne za izdavanje elektronskih dozvola.

– Dva su koraka trenutno pred nama, prvi je modernizacija zakonodavstva na državnom nivou i pozivam institucije na državnom nivou da to učine što prije i da digitalni potpis učine dostupnim i povoljnim za građane. Druga stvar na koju želim skrenuti pažnju jeste da Parlament Federacije BiH konačno usvoji novi zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta jer na taj način ćemo moći početi sa pilotiranjem novih projekata u novim općinama – istakla je Chubb.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić izrazio je zadovoljstvo zbog učešća u ovom projektu kazavši da je iz perspektive jedne lokalne zajednice koja se svakodnevno bavi izdavanjem različitih dozvola, posebno u oblasti građenja, učešće u ovakvom projektu izuzetno važno.

– Za nas je to mogućnost da na neki način ubrzamo proces za koji su svi građani svjesni da u najboljim slučajevima traju nekoliko meseci, a u onim najgorim čak nekoliko godina. Siguran sam da će kroz projekat e-dozvole ti procesi biti značajno ubrzani – rekao je Elvedin Sedić.

Pored gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića, ovom događaju prisustvovao je i ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona Almir Imširović.

federalna.ba/Fena