Nakon obilnih dvodnevnih padavina koje su rezultirale plavljenjem brojnih naselja u gradu Bihaću, te uzrokovale značajnu materijalnu štetu na stotinama stambenih i privrednih objekata, poruke solidarnosti i spremnost da upute konkretnu pomoć uslijedile su od nekoliko gradova prijatelja, kao i brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.

“Suosjećamo sa stanovnicima Bihaća koji je ovih dana pogođen velikim poplavama. Grad Sarajevo će uputiti pomoć za stanovništvo u iznosu od 20.000 KM. Uvijek ćemo pružiti pomoć onima kojima treba i biti podrška kada je najteže. Danas, Sarajevo je uz Bihać i Krajinu. Svi iskažimo solidarnost,” kazala je gradonačelnica Sarajeva Banjamina Karić nakon razgovora sa VD gradonačelnice Bihaća Jasminom Ćoralić.

Pored Sarajeva, poruke solidarnosti i spremnosti za pružanje konkretne pomoći u vidu ustupanja materijalno-tehničkih sredstava uputili su gradonačelnici Banjaluke i Bijeljine.

“Banja Luka je spremna da pomogne Bihaću kako bi se što prije sanirale posljedice poplava, naglasio je gradonačelnik tog grada Draško Stanivuković. Obavio sam telefonski razgovor sa VD gradonačelnicom Bihaća, Jasminom Ćoralić, prilikom kojeg sam izrazio solidarnost zbog nepogoda i nedaća koje su zadesile ovaj grad i ponudio nesebičnu pomoć i podršku Banje Luke, kako bi se posljedice poplava brzo sanirale”, kazao je gradonačelnik Banjaluke Stanivuković.

Vršiteljica dužnosti gradonačelnice, u ime svih građana Bihaća, a posebno onih koji su direktno pogođeni poplavama, iskazala je zahvalnost.

“Grad Bihać zaista ima mnogo gradova prijatelja u svim dijelovima BiH i regionu. Pokazalo se to, kako tokom migrantske krize, tako i ovog puta. Isto tako, Bišćani su tokom polava 2014. godine također pokazali solidarnost i da su spremni priskočiti u pomoć kada je to potrebno. Upravo mi na lokalnom nivou, gdje se dešava život i suočava sa svakodnevnim problemima građana, najbolje se razumijemo i spremni smo da sarađujemo na tom planu,” rekla je VD gradonačelnice Bihaća Jasmina Ćoralić.

(GRAD BIHAĆ Press)