Gradska organizacija RVI Bihaća danas je održala redovnu 30. sjednicu Skupštine ORVI Bihać na kojoj su usvojeni Izvještaji o radu za prošlu godinu i Financijski planovi za 2023. godinu. Ova organizacija najbolje je boračko udruženje proisteklo iz odbrambeno-oslobodilačkog raza 1992-95. godine na području Grada Bihaća i kao takvo imalo je podršku GRAD BIHAĆ u realizaciji svojih aktivnosti.

“Moram istaći da se ORVI Grada Bihaća istinski svih ovih godina bori za bolji status ratnih vojnih invalida, ne zaboravljajući pri tom i ostale aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi iz odbrambeno-oslobodilačkog rata a jedan od njih je i 10. juni -Dan RVI Bihać. Podrška Grada Bihaća i Gradskog vijeća Bihać ove godine je dodatno konkretizirana i grantom u Budžetu Grada Bihaća od 10.000 KM a tu su i podrške projektima koje ova organizacija aplicira na javne pozive” – kazao je u ime GRAD BIHAĆ Elmedin Mehadžić, šef Odsjeka za mjesne i vjerske zajednice na današnjoj Skupštini ORVI Grada Bihaća.