Projektima gradnje dječijeg igrališta i Sigurne kuće za ugrožene kategorije stanovništva u Bihaću, još jednom je potvrđena izuzetna saradnja Grada Bihaća sa italijanskim organizacijama Caritas i IPSIA. Radi se o inkluzivnom igralištu – prilagođenom i za djecu sa posebnim potrebama u naselju Gornje Prekounje, odnosno Sigurnoj kući i nekoj vrsti stambenog kompleksa za ugrožene kategorije stanovništva u Ribiću – Novom naselju.

“Ova dobra saradnja je i otvorila put da se u Bihaću izgradi nešto novo, što će posebno doći u oblasti socijalnog rada”, kazao je Sergio Malacrida iz Caritasa Ambrosiana (Milano).

Bihaćki gradonačelnik Elvedin Sedić organizirao je danas prijem za donatore, kao i zajednički obilazak gradilišta.

“Gradnja stambenog bloka za socijalno zbrinjavanje ugroženih kategorija, prvenstveno Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja, predstavlja samo nastavak izuzetno uspješne saradnje sa IPSIA-om i Caritasom iz regije Milano. Ta saradnja nije samo vezana za migracijski proces, a IPSIA se naročito pokazala kao jedan od strateških partnera Grada Bihaća u opremanju dječijih igrališta, te kada je u pitanju ulaganje u turističku i sportsku infrastrukturu”, riječi su gradonačelnika Sedića.

Naglašeno je da će se i u narednom periodu insistirati na bliskoj saradnji i podršci, odnosno partnerstvu Grada Bihaća i ovih organizacija.