Hasan Hatić, mladi privatni poduzetnik i programer sa dugogodišnjim iskustvom u IT sektoru koji je na prethodnim lokalnim izborima bio nosic liste za Gradsko vijeće Bihać ispred Platfomre za progres, privukao je pažnju naših sugrađana svojim komentarom na aktueleno saopćenje Grada Bihaća povodom slučaja rekonstrukcije sportske dvorane “Luke” koje prenosimo u cijelosti:

– Ne mogu da vjerujem šta čitam! Princip odgovornosti vam je misaona imenica. Ne može (samo) izvođač radova biti odgovoran… Lanac odgovornosti kreće od onoga ko je izabrao izvođača po određenim kriterijima.
Da ne bi bio dežurni hejter, evo nekoliko hintova:

1 – Da bi uopšte krenuli u realizaciju nekog projekta, potrebno je imenovati tim (tijelo) koje će rukovoditi organizacijom realizacije samog projekta.
2 – Imenovano tijelo nije tu samo da prima dnevnice, nego da prati izradu (progres) projekta i da na vrijeme reagira ukoliko je evidentno da se neće stići završiti u predviđenom roku
3 – Realizaciju projekta (u zavisnosti od kompleksnosti) razbiti u nekoliko faza, te izvođaču radova ugovor davati po FAZAMA i isto tako i plaćati.
4 – Prilikom ugovaranja projekta sa izvođačem, ne može se staviti “bankovna garancija” od 200.000 KM na projekat vrijedan 2.5 miliona… Izvođač radova je garanciju MORAO dati na način da će platiti penale u slučaju probijanja rokova te jasno definirati iznos tih penala.
5 – Kako je uopšte moguće da se dva puta produžuje rok!? Već prvi put kad se došlo do toga da se treba produžiti rok, tada je trebalo uraditi kompletnu reviziju i jasno zaključiti zbog čega je došlo do probijanja roka te definirati novi (realan i prihvatljiv rok) koji će biti STROGO poštovan!
6 – Ne možete vi sebi dozvoliti da kažete da nećete da špekulišete o tome šta su razlozi probijanja rokova. Ljudi, vi ste zaboravili da su to naše pare (građana). Evo ja lično želim da znam šta je razlog kad je prvi put produžen rok, kad je drugi put produžen rok i želim sada da znam šta je razlog raskida ugovora i traženje novog izvođača..
Mogao bih nabrajati do prekosutra, ali ovo su elementarne stvari iz upravljanja projektima koje možete naučiti iz kurseva od 15 – 30 dolara. Zaista vrijeđanje inteligencije na najvišem mogućem nivou bez trunke stida, i osjećaja odgovornosti.
Doslovno ste napisali u svom saopštenju: “Ubili smo čovjeka ali kriv je pištolj”

Naravno, može vam se i nastavite i dalje.
Hasan Hatić

Saopćenje Grada Bihaća:
Obavijest za javnost vezano za radove na dvorani “Luke” u Bihaću
S obzirom da je ugovoreni rok za završetak radova na sportskoj dvorani “Luke” u Bihaću istekao, te da ugovoreni radovi nisu na vrijeme izvršeni, odnosno da dvorana još nije stavljena u funkciju, ovim putem Grad Bihać želi obavijestiti javnost o sljedećim činjenicama:

Investitor – Grad Bihać izvršio sve svoje obaveze, uključujući plaćanje avansa prije početka radova, te plaćanje svake prispjele privremene situacije, po Ugovoru i na vrijeme.
Izvođač radova – konzorcij “D-L” nije izvršio svoje ugovorne obaveze, nije završio sve radove za koje je potpisao Ugovor na vrijeme, unatoč činjenici da mu je na njegov zahtjev zakonski rok dva puta produžavan.
Naravno, zakon je predivio i ovakve situacije kada izvođač ne ispoštuje svoje ugovorene obaveze i Grad Bihać sada to što zakon predviđa za ovakve slučajeve dosljedno primjenjuje, a to je:
– aktiviranje bankovne garancije u iznosu od 200.000 KM za štetu proizašlu zbog nepravovremenog izvršenja posla od strane izvođača, sredstva su povučena na račun Grada,
– komisijsko konstatiranje i primopredaja izvršenih, odnosno neizvršenih radova po Ugovoru trenutno je u toku, trebalo bi da bude završeno sutra (14.09.2021.), nakon čega izvođač treba da napusti gradilište,
– naredni korak je imenovanje komisije za izradu konačnog obračuna izvedenih radova,
– potom pokretanje tenderske procedure za odabir novog izvođača i završetak planiranih radova.
Do sada je kroz prispjele privremene situacije isplaćena sedma privremena situacija od 05.07.2021.godine, odnosno iznos od 1.569.605,99 KM sa uračunatim PDV-om, od ukupne ugovorene vrijednosti 2.214.508,51 KM sa PDV-om.
O razlozima zbog kojih izvođač nije završio ugovorene radove u datim rokovima, Grad Bihać kao organ ne može špekulisati, ali ono što se sa sigurnošću može tvrditi jeste da je sve vezano za ovaj projekat sa strane Grada kao investitora provođeno strogo u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima stuke.
Na žalost, ovo nije prvi slučaj da neki izvođač nije ispoštovao svoje obaveze iz tendera, odnosno Ugovora i Grad Bihać će u skladu sa zakonom postupati i dalje, poduzeti sve zakonom raspoložive mjere uključujući i eventualnu tužbu prema izvođaču, prevazići nastalu situaciju, te na koncu završiti sportsku dvoranu koja će biti na korist svih građana i kolektiva.