Zadani rok početka radova je vezan za sredstva kreditne linije EBDR koji bi Ceste Federacije finansirale ovaj projekt.

Kako bi se izbjegli problemi na kakve su naišli na dionici puta 5.Korpusa kod Doma zdravlja, gdje je gradnja ceste zaustavljena, predstavnici Javnog poduzeća ‘Ceste Federacije BiH’ i Sektora za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne poslove Grada Bihaća, održali su javnu raspravu u cilju prepoznavanja i pravovremenog rješenja problema vezanih za eksproprijaciju i postupke koji se vode u to pravcu.

Javna rasprava je pokazala da postoje rješenja za većinu pitanja koja su mučila vlasnike nekretnina, od kojih ni jedan nije želio govoriti pred našim kamerama. Sudeći po tome za očekivati je da neće biti većih ometanja u izgradnji zaobilaznice koja bi saobraćajem rasteretila uži centar grada. Ona bi dala veću perspektivu za okončanje izgradnje ceste koja preko Malog Luga i Spahića vodi ka Bosanskoj Krupi.

Do tada, građani Bihaća će se u saobraćaju kretati po najlošijoj putnoj infrastrukturi u Bosni i Hercegovini, naročito dionici puta Bihać – Bosanska Krupa koja je najopasnija cesta u Bosni i Hercegovini i kojom vozači već godinama voze isključivo na vlastiti rizik.

(rtvusk.ba)